Điều tra ý kiến

Theo bạn, trò chơi đóng vai trò như thế nào trong dạy học?
Không quan trọng
Quan trọng
Cực kỳ quan trọng

Các ý kiến mới nhất

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Các thành viên đã tải về

No_avatar
Đồng Văn Ðỗ
tải lúc 06:50 21/05/2021
No_avatar
Nguyễn Tuấn Thanh
tải lúc 19:23 02/07/2020
No_avatar
Lê Thị Anh Thư
tải lúc 19:50 23/03/2020
No_avatarf
Trần Thị Kim Ngân
tải lúc 22:02 01/08/2019
No_avatar
Nguyễn Anh Tuấn
tải lúc 20:16 06/09/2018
No_avatar
Nguyễn Thị Hiền
tải lúc 20:06 04/07/2018
No_avatar
Lại Như Ngọc Hân
tải lúc 23:29 12/06/2018
No_avatarf
Tiền Thị Thu Ngân
tải lúc 14:35 17/12/2017
No_avatar
Nguyễn Quang Linh
tải lúc 18:43 24/09/2017
No_avatar
Nguyễn Cao Nhân
tải lúc 20:43 06/02/2017
No_avatar
trần hương
tải lúc 09:20 10/12/2015
No_avatar
Nguyễn Minh Chánh
tải lúc 13:04 08/04/2014
No_avatar
Vi Trung Kiên
tải lúc 16:33 03/03/2014
No_avatar
Trình Mình
tải lúc 09:52 04/10/2013
No_avatar
Hà Trâm
tải lúc 09:44 04/10/2013
No_avatarf
Khổng Thu Hường
tải lúc 17:05 16/07/2012
No_avatarf
Trần Diễm Hương
tải lúc 22:24 13/06/2012
 
Gửi ý kiến